Våra andra webbsidor

Prisexempel på flytt  3

Flyttfirma.net

Integritetspolicy & GDPR

Välkommen till den tråkigaste, men en nödvändig delen av vår hemsida. 

Vårt mål med Flyttfirma.net är att göra din upplevelsen så trevlig som möjligt och känna att flytta är smidigt. Vi tar gärna emot tips på förbättringar så att vi kan utveckla vår tjänst och göra din upplevelse ännu lite bättre. 

För att sammanfatta texten nedan så samlar in två typer av information ifrån våra besökare.

1. Nödvändiga kontaktuppgifter som du själv uppger och som är nödvändig för att en flyttfirma ska kunna nå dig och genomföra en flytt åt dig. Denna information delar vi inte till någon annan än flyttfirmor som har i syfte att skicka dig en offert.

2. Anonym information om hur våra besökare som grupp beter sig på vår hemsida och hur dem hittar hit. Denna information går inte att härleda till någon specifik individ då den är helt anonym för oss.

Vi använder denna information för att bättre förstå hur vi kan utveckla våran tjänst och våra erbjudande för att göra flyttandet ännu smidigare.

Vill du vid något tillfälle att vi raderar uppgifter kopplat till dig så kan du alltid maila: kundservice@flyttfirma.net

Hur vi samlar in personlig information
När du första gången besöker vår webbplats så kommer du mötas av en uppmaning att godkänna så kallade cookies. Cookies är ett sätt för oss att samla in anonym information om dig.
 1. Information om din dator, geografisk plats, webbläsartyp och version och operativsystem.
 1. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar för webbplatser.
 1. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, t.ex. din e-postwebbplats.
 1. Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. För exempel, ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, förhållande status, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och sysselsättning detaljer.
 1. Information som du anger för att ställa in prenumeration på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev.
 1. Information som genereras vid användning av vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder det.
 1. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktion du gör via vår webbplats, som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
 1. Information som du publicerar på vår webbplats med avsikt att publicera
 1. Annan personlig information som du skickar till oss
Användning av personlig information

Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använd din personliga information för följande:

 1. Anpassa vår webbplats för dig.
 2. Aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats.
 3. Skicka varor du köpt via vår webbplats.
 4. Leverera tjänster köpta via vår webbplats
 5. Skicka uttalanden, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.
 6. Skicka e-postmeddelanden du specifikt har begärt.
 7. Skicka ditt nyhetsbrev via e-post om du registrerade dig för det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).
 8. Utvärdera anonym statistisk om våra användare för att göra vår webbplattform smidigare för besökare.
 9. Hantering av förfrågningar och feedback gjorda av eller om dig angående vår webbsida.
 10. Hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägerier.
 11. Verifiera efterlevnaden av villkoren för användning av vår webbsida.

Om du skickar in personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du beviljar oss.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att skicka din personliga information till vilken tredje part som helst för deras eller någon tredje parts direkta marknadsföring.

Utlämning av personlig information

Integriteten för våra besökare på webbplatsen är mycket viktig för oss och vi åtar oss att skydda den.

Vi kan lämna ut din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägerier kreditrisk);
 4. till köparen (eller potentiell köpare) av alla företag eller tillgångar som vi säljer (eller överväger) och
 5. till personer som vi rimligen tror kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen där en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle beställa avslöjande av den personliga informationen.

Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att ge din personliga information till utomstående.

Internationell dataöverföring

Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas och överföras mellan något av de länder där vi verkar för att göra det möjligt för oss använd informationen i enlighet med denna policy.

Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har lagar om dataskydd som motsvarar de som gäller i EU Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan finnas tillgänglig via internet, runt om värld. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.

Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Bevaring av personlig information

Personlig information som vi behandlar för något syfte  får inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet.

Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).
Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

Vi lagrar all personlig information som du tillhandahåller på vårt säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats kommer att vara skyddad av krypteringsteknologi.

Du erkänner att överföring av information via internet är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för överförda data över internet.

Du ansvarar för att behålla lösenordet du använder för att komma åt vårt webbplats inloggning; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (utom när du loggar in på vår webbplats).

Ändringar & uppdateringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida ibland för att säkerställa att du förstår något ändringar av denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller genom det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

Tredjepartswebbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, sekretesspolicyer och praxis enligt tredje parter.

Dina rättigheter

Du kan instruera oss att ge dig all personlig information vi har om dig; Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet, vi accepterar vanligtvis en fotokopia av ditt pass som är certifierat av en notarie plus en original kopia av en räkning som visar din aktuella adress.

Vi kan hålla kvar personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts av lag.

Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen samtycka i förväg till vår användning av din personlig information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföring syften.

Vill du att vi visar dig vilken personlig information vi har om dig eller att vi raderar denna, hör av dig till vår personuppgiftsansvarig genom att skicka ett mail till: kundservice@flyttfirma.net

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”ihållande” cookies eller ”Session” -kakor: en ihållande cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer förblir giltigt till dess inställda utgångsdatum, såvida inte raderad av användaren före utgången datum; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att upphöra vid slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen lagrad i och erhållen från cookies. Vi använder både session och ihållande cookies på vår webbplats.

 1. Namnen på kakorna som vi använder på vår webbplats och syftena för som de används, anges nedan:
  1. vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen / spåra användarna när de navigerar på webbplats / möjliggöra användning av en kundvagn på webbplatsen / förbättra webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera webbplats / förhindra bedrägeri och förbättra säkerheten på webbplatsen / anpassa webbplatsen för varje användare / målannonsering som kan vara särskilt intressant för specifika användare.
 2. De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av cookiehantering åsidosätta tillgängliga inställningar genom att klicka på ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och sedan ”Avancerat”;
  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på ”Verktyg”, ”Alternativ”, ”Sekretess”, välj ”Använd anpassade inställningar för historik” från rullgardinsmenyn och avmarkera “Acceptera cookies från webbplatser”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna Menyn ”Anpassa och kontrollera” och klicka på ”Inställningar”, ”Visa avancerade inställningar, ”och” Innehållsinställningar ”och sedan välja” Blockera webbplatser från att ställa in data ”under rubriken” Cookies ”.
  4. Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.
  5. Du kan ta bort kakor som redan är lagrade på din dator – till exempel:
   1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort cookien filer (du kan hitta instruktioner för att göra det på https://support.microsoft.com/kb/278835);
   2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på ”Verktyg”.
    ”Alternativ” och ”Sekretess” och välj sedan ”Använd anpassade inställningar för historik ”, klicka på“ Visa kakor ”och sedan på“ Ta bort alla Småkakor”; och
   3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla cookies genom att gå till ”Anpassa och kontrollera” menyn och klicka på ”Inställningar”, ”Visa avancerade inställningar” och ”Rensa webbläsningsdata” och sedan välja ”Radera kakor och annan webbplats och plugin-data” innan du klickar på ”Rensa
    surfar data. ”